ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa

Phan Thị Vàng Anh NXB Trẻ xuất bản tháng 3/2016 Mấy ngày Tết bị một cơn cảm cúm hành hạ lên xuống, chỉ có thể quẩn quanh trong nhà. Quyển sách nhỏ xinh này là phù hợp nhất cho khoảng thời gian ấy, vì có cả những bài viết riêng cho Tết, cho chuyện góiContinue reading “ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa”